E-commerce ondernemers:
De btw-richtlijnen vanaf 1 juli 2021

Lever je buiten Nederland?
ONTDEK OF JIJ het OSS- en/of IOSS-nummer MOET AANVRAGEN

 1. Log in bij de Belastingdienst:
   • Om een eenmanszaak te registreren kun je jouw DigiD gebruiken.
   • Voor een BV heb je eHerkenning niveau 3 nodig.
 2. Je komt in Mijn Belastingdienst Zakelijk.
 3. Kies vervolgens voor EU-btw éénloketsysteem (zie afbeedling)
 4. Registreer jezelf eenmalig en voorkom problemen of boetes

Let op: als je een btw-vrijstelling hebt, geldt die t/m 30 juni. Daarna gelden nieuwe regels. Check wat voor jou van toepassing is.

OSS IOSS registreren bij de belastingdienst

Zorg dat je op tijd bent met je eenmalige registratie. Regel alle btw-aangiftes eenvoudig via ERAY.

Waarom aanvragen? Wat is nieuw?

Vanaf 1 juli moet je btw gaan betalen in het land van bestemming van de order. Hierbij geldt dat het land van het afleveradres bepalend is en niet het land waar de koper de bestelling doet of betaalt.

De officiële basisregel luidt zo: voor alle verkopen aan particulieren moet je btw afdragen in het land van bestemming. Met de nieuwe richtlijnen wil de Europese Commissie:

 • de btw-heffing moderniseren en vereenvoudigen
 • een ‘gelijkwaardig speelveld’ creëren voor ondernemers binnen en buiten de EU
 • btw-fraude op pakketten met een kleine waarde tegengaan.

Voor de btw-aangifte heb je vervolgens een OSS-nummer en/of een IOSS-nummer nodig:

 • Unieregeling (OSS): is voor leveringen vanuit Nederland.
 • Invoerregeling (IOSS): is voor leveringen vanbuiten Nederland.

OSS staat voor One Stop Shopping. IOSS staat voor Import One Stop Shopping. Alle details over Unieregeling en Invoerregeling lees je lager op de pagina.

Zelf doen of laten doen?

Btw per land zelf indienen of maak gebruik van ons OSS/IOSS-aanbod

Uiteraard is het niet de bedoeling dat jij in al die landen zelf aangifte gaat doen. De Belastingdienst heeft een portal ingericht waar jij voor alle landen waar jij levert je omzet en btw invult. Dus 2 bedragen per land. De verschuldigde btw betaal je dan ook aan de Belastingdienst. Zij regelen het verder met die landen.

Nu kun je ervoor kiezen om dit elke maand (Invoerregeling) of elk kwartaal (Unieregeling) zelf te doen.

Wij kunnen het ook voor jou doen. Dan betaal je € 24 per aangifte per land. Dat scheelt jou veel uitzoekwerk en je weet zeker dat je op tijd bent met je aangifte. Voor ons is het routinewerk en we plannen het op tijd in.

zet de Volgende stappen

 1. Vraag sowieso vóór 1 juli je OSS-nummer en/of IOSS-nummer aan bij de de Belastingdienst.
 2. Kies of je je btw-aangiftes zelf gaat doen of al het werk aan ons overlaat. Vul onderstaand formulier in
Maak eerst je keuze

Als jij het formulier hebt ingevuld en verstuurd, nemen wij contact met je op over de verdere uitvoering.

Hieronder volgen nog een aantal toevoegingen over de nieuwe btw-richtlijnen. Voor als je er meer over wilt weten.

toelichtingen op de nieuwe btw-richtlijnen

Deze onderwerpen zijn van belang voor jou als e-commerce ondernemer

1. unieregeling: EU LEVERINGEN DIE BEGINNEN VANUIT NEDERLAND

Btw per land indienen of maak gebruik van de one-stop-shop OSS-regeling

Voor alle grensoverschrijdende leveringen van goederen en diensten aan consumenten moet je voortaan per land het btw-tarief in rekening brengen dat voor dat land van toepassing is. De in rekening gebrachte btw dien je vervolgens per land aan te geven met een voor dat land bestemd btw-nummer.

Er geldt een uitzondering indien de totale omzet buiten Nederland niet boven het drempelbedrag van € 10.000 komt. Indien je onder deze drempel blijft dien je de leveringen naar het buitenland te beschouwen als een binnenlandse levering op basis van het Nederlandse BTW tarief van 21%. Zodra je boven deze drempel uitkomt dien je de btw te berekenen die specifiek voor dat land van toepassing is. Ondernemers die in 2020 al boven het drempelbedrag zaten moeten meteen het buitenlandse btw-tarief hanteren en aangifte doen per land.

Indien de grensoverschrijdende leveringen plaatsvinden vanuit Nederland kun je ook gebruik maken van de Unieregeling ofwel de One-Stop-Shop (OSS). Via die regeling kun je de bedragen ook aangeven via de Nederlandse Belastingdienst. Een aanvraag hiervoor dient vóór 1 juli 2021 te worden ingediend.

Let op! Het is verplicht om het toegepaste btw-tarief aan buitenlandse klanten te vermelden op de facturen.

Vanuit ERAY kunnen wij tegen een meerprijs ondersteunen bij het indienen van zowel de extra OSS-aangiften alsmede ook het indienen van de buitenlandse aangiften. Voor de OSS-aangiften geldt een tarief van € 24 (exclusief btw) per aangifte. Voor het indienen van buitenlandse aangiften zal sprake zijn van een samenwerking tussen ons en een specialist voor de buitenlandse btw. Neem contact met ons op indien je gebruik wil maken van onze diensten.

2. invoerregeling: EU LEVERINGEN DIE BEGINNEN VAN BUITEN DE EU

Import-One-Stop-Shop of btw bij de invoer

Indien de leveringen van de goederen (geen accijnsgoederen) van buiten de EU komen en lager zijn dan € 150 kan gebruik worden gemaakt van de zogenaamde Invoerregeling. Er wordt dan uitsluitend btw geheven over de levering naar de consument tegen het btw-tarief van het bestemmingsland.

Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van de Import-One-Stop-Shop (IOSS). Bij de invoer van de goederen dient een geldig IOSS-btw-identificatienummer te worden verstrekt aan de partij die verantwoordelijk is voor de inklaring van de goederen in de EU. De invoer van de goederen in dat EU-land is dan vrijgesteld van btw.

Vanaf 1 juli 2021 wordt de verantwoordelijkheid voor de afdracht van de verschuldigde btw bij het verkoopplatform gelegd. Vanuit ERAY kunnen wij tegen een meerprijs ondersteunen bij het indienen van deze extra IOSS-aangiften. Voor de extra IOSS aangiften geldt een tarief van € 24 (exclusief btw) per aangifte. 

Het is niet verplicht om gebruik te maken van de IOSS. Dan wordt de btw geheven bij de invoer of anders direct in rekening gebracht bij de consument (maar dat laatste wil je natuurlijk niet). De douane aan de EU-grens bepaalt in dit geval de waarde van de goederenzending. Vervolgens wordt de verschuldigde btw bij de consument geind door de logistieke dienstverleners. Zij rapporteren de verschuldigde invoer-btw en dragen dit af via een elektronische aangifte. Dit geldt eveneens alleen bij zendingen met een waarde tot € 150.

Zodra de waarde boven de € 150 uitkomt (exclusief vracht- en verzekeringskosten) gelden de normale richtlijnen.

3. AANMELDEN EN AANGIFTEN INDIENEN

Import-One-Stop-Shop of BTW bij de invoer

Wil je gebruik maken van de OSS/IOSS, ga dan naar de Belastingdienst om jezelf te registreren.

Wanneer je een eenmanszaak hebt, kun je jouw DigiD gebruiken. Je meldt je apart voor iedere regeling aan. Bij iedere aanvraag voer je dezelfde NAW-gegevens in. Indien je een BV hebt dien je te beschikken over een eHerkenning, niveau 3. Aanmelden voor de Unieregeling en Invoerregeling kan al vanaf 1 april 2021. 

Indien in jouw situatie een eHerkenning nodig is en je die nog niet hebt kun je wellicht aanspraak maken op de compensatieregeling eHerkenning. Die compensatie is momenteel vastgesteld op € 24,20 per jaar. Let op! Geef de zakelijke bankrekening van jouw bedrijf door indien je gebruik maakt van deze compensatieregeling. 

4. PERIODEN VAN OSS/IOSS AANGIFTEN

Wat is de frequentie voor het indienen van btw-aangiften?

 • Unieregeling (OSS): aangifte per kwartaal
 • Invoerregeling (IOSS): aangifte per maand

5. ALTERNATIEVEN

Zijn er andere mogelijkheden beschikbaar?

Er zijn specialisten die in het verleden meerdere e-commerce bedrijven hebben begeleid bij het verkrijgen van een beschikking van de belastingdienst om btw-vrij te mogen dropshippen. Vanuit die partijen krijgen we signalen door dat er nieuwe mogelijkheden in ontwikkeling zijn om een alternatieve werkwijze in te regelen. Wij hebben hier nog geen details over ontvangen maar hou deze pagina in de gaten. Wij zullen de informatie op deze pagina verversen zodat er meer nieuws bekend is.

6. ONS ADVIES

Wat kun je nu het beste doen?

Wel of niet toepassen van de Invoerregeling (IOSS)

Zonder voorkennis over geschikte alternatieven is op dit moment ons advies om bij leveringen van buiten de EU zeker gebruik te gaan maken van de IOSS-regeling. Consumenten in Europa zijn immers gewend aan leveringen inclusief btw dus het is commercieel gezien onhandig om de btw door de consument te laten afrekenen. Ook is het doelstelling dat het invoerproces hierdoor versneld wordt wat ten gunste komt van de levertijd. Daarnaast biedt de IOSS het voordeel dat je alle btw per land kunt aangeven via een Nederlands systeem zonder dat je een eigen btw-nummer per land moet aanvragen en per land aparte aangiften moet gaan verzorgen.

Wel of niet toepassen van de Unieregeling (OSS)

Binnen de OSS regeling draag je per land btw af over de grensoverschrijdende omzet tegen het juiste btw-tarief dat voor dat land van toepassing is. Dat is voor de consument in ieder geval herkenbaar. In de regel is dit dus zeker interessant als je de drempel hebt bereikt en wil voorkomen dat je afzonderlijk per land een btw-aangifte moet gaan indienen. Hou wel altijd je oren en ogen goed open, omdat de OSS niet alle situaties kan opvangen.

7. VOORBEREIDINGEN

Welke stappen moet ik nu gaan zetten?

1. Stel vast welke keuzes je wil maken

Het zijn om te beginnen keuzes die je nu moet maken. Wacht daar niet te lang mee, want het er moet best nog wel wat geregeld worden om alles in goede banen te leiden. Indien je nog vragen/opmerkingen hebt over dit onderwerp kunnen wij je hier in begeleiden. Korte vragen beantwoorden we gewoon binnen het abonnementstarief. Wens je een uitgebreid overleg dan kunnen we tegen een vergoeding een adviesgesprek inplannen.

2. Aanvragen van OSS- en/of IOSS-nummer en/of een btw-nummer voor de door jou gekozen bestemmingslanden

Ga zo snel mogelijk aan de slag om de specifieke nummers aan te vragen. Wij kunnen dit ook voor je regelen, maar daarvoor worden dan wel aanvullende kosten in rekening gebracht. Neem in dat geval contact met ons wat dit in jouw situatie betekent.

3. Maak onderscheid in de omzet per land

Als eerste belangrijke stap moet je ervoor gaan zorgen dat jij in jouw webshop heel zuiver een onderscheid kunt vaststellen in de gerealiseerde omzet per land per periode. Sommige webshops bepaalden dat voorheen door onderscheid te maken op de toegepaste betaalmiddelen (zoals bijvoorbeeld iDeal versus Bancontact of gehanteerde valuta binnen bijvoorbeeld Klarna), maar wanneer bijvoorbeeld klanten uit België en Nederland beide met bijvoorbeeld Paypal betalen is dat onderscheid niet meer eenvoudig mogelijk. Een oplossing is om specifiek per land een webshop in te regelen. Als dat voor jou niet haalbaar is, zul je een andere methode moeten gaan toepassen. Neem contact op met de softwareleverancier van je webshop om de mogelijkheden te bespreken.

4. Pas het juiste btw-tarief toe

Wanneer sprake is van de OSS-regeling moet je dus voor alle grensoverschrijdende leveringen omschakelen naar leveringen op basis van het buitenlandse btw-tarief. Vermeld het toegepaste tarief dan ook op je facturen. Onderzoek met de softwareleverancier van je webshop hoe je dit het beste kunt regelen.

5. Geef tijdig het IOSS-nummer door aan de leveranciers buiten de EU

Wanneer sprake is van leveringen van buiten de EU moet je jouw leveranciers tijdig informeren over het toe te passen en te vermelden IOSS-nummer bij levering om problemen te voorkomen.

8. UITZONDERINGEN

Is bij jou sprake van andere omstandigheden?

Wanneer jouw voorraad bijvoorbeeld niet in Nederland ligt maar in een ander EU-land, is het in de regel van belang dat je voor dat land sowieso een eigen btw-nummer aanvraagt en daar ook aangifte doet. Dit heeft wel geheel andere gevolgen voor jouw administratie. Neem contact met ons op om specifieke zaken, die niet zijn omschreven in bovenstaand, verder met elkaar te bespreken. 

Bereikbaarheid

Jouw vraag

Maandag – Vrijdag

van 10:00 – 12:00 … gereserveerd voor individueel gemaakte belafspraken
van 15:00 – 17:00 … spreekuur dus je kunt ons in deze tijden gewoon bellen

Zaterdag en Zondag

Misschien … stuur een mail en indien mogelijk plannen we een belafspraak

Adres

Nistelrodeseweg 9A
5406 PT  UDEN (NB)

office@erayaa.nl
085-3036798

 

 

 

 

 

 

You have Successfully Subscribed!