Nieuwe richtlijnen vanaf 1 juli 2021 (concept)

INTRODUCTIE 

BTW 2021 – nieuwe regels per 1 juli 2021

De basisregel wordt dat je voor alle gerealiseerde verkopen aan particulieren BTW moet gaan afdragen in het land van bestemming. Met de nieuwe btw-richtlijn wil de Europese Commissie de btw-heffing moderniseren en vereenvoudigen. Tevens blijkt het van belang om een ‘gelijkwaardig speelveld’ te creëren voor ondernemers binnen en buiten de EU en om btw-fraude op pakketten met een kleine waarde tegen te gaan.

EU LEVERINGEN DIE BEGINNEN VANUIT NEDERLAND 

One-Stop-Shop of BTW per land indienen met een eigen aangiftenummer

Indien jouw grensoverschrijdende leveringen plaatsvinden vanuit Nederland kun je gebruik maken van de Unieregeling ofwel de One-Stop-Shop (OSS). Voor de eerste € 10.000 per kalenderjaar kun je jouw klanten blijven leven op basis van het Nederlandse BTW tarief van 21%. Zodra je boven dat bedrag uitkomt dien je de BTW te berekenen die specifiek voor dat land van toepassing is. Let op! Het is verplicht om het toegepaste BTW tarief aan buitenlandse klanten te vermelden op de facturen.

Het alternatief is dat je in de afzonderlijke landen een eigen BTW-nummer aanvraagt en zelfstandig aangifte gaat doen in de betreffende landen. Dat kost in ieder geval extra tijd en dus geld. Het belangrijkste voordeel voor jouw klanten is dan dat ook de eerste leveringen tot de drempel van € 10.000 dan altijd tegen het lokale tarief worden belast en dat is voor de eindklant eigenlijk wel zo duidelijk. 

Vanuit ERAY kunnen wij tegen een meerprijs ondersteunen bij het indienen van zowel de extra OSS aangiften alsmede ook het indienen van de buitenlandse aangiften. Voor de OSS aangiften geldt een tarief van € 24 (exclusief BTW) per aangifte. Voor het indienen van buitenlandse aangiften zal sprake zijn van een samenwerking tussen ons en een specialist voor de buitenlandse BTW. Neem contact met ons op om een aanvraag in te dienen.  

EU LEVERINGEN DIE BEGINNEN VAN BUITEN DE EU

Import-One-Stop-Shop of BTW bij de invoer

Indien de leveringen van de goederen (geen accijnsgoederen) van buiten de EU komen en lager zijn dan € 150 kan gebruik worden gemaakt van de zogenaamde Invoerregeling. Er wordt dan uitsluitend BTW geheven over de levering naar de consument tegen het BTW-tarief van het bestemmingsland. 

Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van de Import-One-Stop-Shop (IOSS). Bij de invoer van de goederen dient een geldig IOSS-btw-identificatienummer te worden verstrekt aan de partij die verantwoordelijk is voor de inklaring van de goederen in de EU. De invoer van de goederen in dat EU-land is dan vrijgesteld van btw.

Vanaf 1 juli 2021 wordt de verantwoordelijkheid voor de afdracht van de verschuldigde BTW bij het verkoopplatform gelegd. Vanuit ERAY kunnen wij tegen een meerprijs ondersteunen bij het indienen van deze extra IOSS aangiften. Voor de extra IOSS aangiften geldt een tarief van € 24 (exclusief BTW) per aangifte. 

Ook hier geldt het alternatief dat er geen gebruik hoeft te worden gemaakt van de IOSS. Dan wordt de BTW geheven bij de invoer ofwel direct in rekening gebracht bij de consument. De douane aan de EU-grens bepaalt in dit geval de waarde van de goederenzending. Vervolgens wordt de verschuldigde btw bij de consument geind door de logistieke dienstverleners. Zij rapporteren de verschuldigde invoer-btw en dragen dit af via een elektronische aangifte. Dit geldt eveneens alleen bij zendingen met een waarde tot € 150.

Zodra de waarde boven de € 150 uitkomt (exclusief vracht- en verzekeringskosten) gelden de normale richtlijnen.

AANMELDEN EN AANGIFTEN INDIENEN

Import-One-Stop-Shop of BTW bij de invoer

Wil je gebruik maken van de OSS/IOSS … ga dan naar hier om jezelf te registreren.

Wanneer je een eenmanszaak hebt, kun je jouw DigiD gebruiken. Je meldt je apart voor iedere regeling aan. Bij iedere aanvraag voer je dezelfde NAW-gegevens in. Indien je een BV hebt dien je te beschikken over een eHerkenning, niveau 3. Aanmelden voor de Unieregeling en Invoerregeling kan al vanaf 1 april 2021. Je kunt vervolgens vanaf 1 juli op ieder moment per direct in een van de regelingen stappen.

Indien in jouw situatie een eHerkenning nodig is en je die nog niet hebt kun je wellicht aanspraak maken op de compensatieregeling eHerkenning. Die compensatie is momenteel vastgesteld op € 24,20 per jaar. Let op! Geef de zakelijke bankrekening van jouw bedrijf door indien je gebruik maakt van deze compensatieregeling. 

PERIODEN VAN OSS/IOSS AANGIFTEN

Wat is de frequentie van het indienen van aangiften?

Unieregeling (OSS): aangifte per kwartaal
Invoerregeling (IOSS): aangifte per maand

ALTERNATIEVEN

Zijn er andere mogelijkheden beschikbaar?

Er zijn een aantal specialisten op de markt aanwezig zijn die in het verleden al meerdere eCommerce bedrijven hebben begeleid bij het verkrijgen van een beschikking van de belastingdienst en vanuit die partijen krijgen we signalen door dat er nieuwe mogelijkheden in ontwikkeling zijn om een alternatieve werkwijze in te regelen. Wij hebben hier nog geen details over ontvangen maar hou deze pagina in de gaten. Wij zullen de informatie op deze pagina verversen zodat er meer nieuws bekend is.

ONS ADVIES

Wat kun je nu het beste doen?

Wel of niet toepassen van de Invoerregeling (IOSS)

Zonder voorkennis over geschikte alternatieven is op dit moment ons advies om bij leveringen van buiten de EU zeker gebruik te gaan maken van de IOSS regeling. Consumenten in Europa zijn immers gewend aan leveringen inclusief BTW dus het is commercieel gezien onhandig om de BTW door de consument te laten afrekenen. Ook is het doelstelling dat het invoerproces hierdoor versneld wordt wat ten gunste komt van de levertijd. Daarnaast biedt de IOSS het voordeel dat je alle BTW per land kunt aangeven via een Nederlands systeem zonder dat je een eigen BTW-nummer per land moet aanvragen en per land aparte aangiften moet gaan verzorgen.

Wel of niet toepassen van de Unieregeling (OSS)

Voor de OSS regeling ligt dat mogelijk anders. Natuurlijk is de OSS regeling voor Nederlandse leveringen superhandig maar het heeft wel als belangrijk nadeel dat je tot de drempel van € 10.000 eerst het Nederlandse BTW tarief moet blijven toepassen en zodra je daarboven komt moet je de tarieven toepassen die voor het bestemmingsland gelden. Dat kan dus betekenen dat je gedurende het kalenderjaar moet omschakelen in jouw eigen factuursysteem. Dat is erg lastig in te regelen en het geeft ook de klanten onduidelijkheid omdat zij mogelijk de ene levering krijgen met de Nederlandse 21% BTW en daarna een andere levering ontvangen met hun eigen nationale BTW tarief. Bovendien moet je dan in het volgende jaar doorgaan met het BTW tarief van het bestemmingsland ook wanneer je in dat jaar niet boven de drempel uitkomt. In het jaar daarop mag je dan wel weer opnieuw beginnen om de Nederlandse BTW toe te passen. Dat is dan overigens alleen zinvol indien je in dat nieuwe jaar verwacht onder de drempel van € 10.000 te blijven.

Al met al dus mogelijk heen en weer gespring (jojo-effect) en wij vragen ons af in hoeverre dit binnen webshops goed is in te regelen en zijn daarom nog vanuit de regelgeving op zoek naar een passende oplossing daarvoor. Daarom nemen wij nog geen definitief standpunt in. Vooralsnog ligt daardoor het OSS systeem toch nog even minder voor de hand. Nou is het overigens wel mogelijk om die drempel niet toe te passen. Het is mogelijk om per land bij de Nederlandse belastingdienst te melden dat je de drempel niet wil toepassen. De belastingdienst beslist dan binnen 8 weken op zo’n verzoek. Het gevolg is dat je dan specifiek voor dat land alsnog zelfstandig buiten de one-stop-shop separaat aangiften in gaat dienen.

VOORBEREIDINGEN

Welke stappen moet ik nu gaan zetten?

1. Stel vast welke keuzes je wil maken op basis van bovenstaand
Het zijn wel keuzes die je nu moet maken. Wacht daar niet te lang mee want het er moet best nog wel wat geregeld worden om alles in goede banen te leiden. Indien je nog vragen/opmerkingen hebt over dit onderwerp kunnen wij je hier mogelijk in begeleiden. Korte vragen beantwoorden we gewoon binnen het abonnementstarief. Indien je een uitgebreid overleg wenst kunnen we tegen een vergoeding een adviesgesprek inplannen.  

2. Aanvragen van OSS en/of IOSS nummer en/of een BTW-nummer voor de door jou gekozen bestemmingslanden
Ga zo snel mogelijk aan de slag om de specifieke nummers aan te vragen. Wij kunnen dit ook voor je regelen maar daarvoor worden dan wel aanvullende kosten in rekening gebracht. Neem in dat geval contact met ons wat dit in jouw situatie betekent. 

3. Maak onderscheid in de omzet per land
Als eerste belangrijke stap moet je ervoor gaan zorgen dat jij in jouw webshop heel zuiver een onderscheid kunt vaststellen in de gerealiseerde omzet per land per periode. Sommige webshops bepaalden dat voorheen door onderscheid te maken op de toegepaste betaalmiddelen (zoals bijvoorbeeld iDeal versus Bancontact of gehanteerde valuta binnen bijvoorbeeld Klarna) maar indien bijvoorbeeld klanten uit België en Nederland beiden met bijvoorbeeld Paypal betalen is dat onderscheid niet meer eenvoudig mogelijk. Een oplossing is om specifiek per land een webshop in te regelen. Als dat voor jou niet haalbaar is zul je een andere methode moeten gaan toepassen. Neem contact op met de softwareleverancier van je webshop om de mogelijkheden te bespreken.

4. Pas het juiste BTW tarief toe
Indien sprake is van de OSS regeling dien je dus tot € 10.000 eerst het Nederlandse BTW tarief toe te passen. Na het overschrijden van die drempel moet je dus voor alle grensoverschrijdende leveringen omschakelen naar leveringen op basis van het buitenlandse BTW-tarief en vermeld het toegepaste tarief ook op je facturen. Onderzoek met de softwareleverancier van je webshop hoe je dit het beste kunt regelen.

5. Geef tijdig het IOSS nummer door aan de leveranciers buiten de EU
Indien voor jou sprake is van leveringen van buiten de EU dien je jouw leveranciers tijdig te informeren over het toe te passen en te vermelden IOSS nummer bij levering om problemen te voorkomen.

UITZONDERINGEN

Bij mij is sprake van andere omstandigheden?

Indien jouw voorraad bijvoorbeeld niet in Nederland ligt maar in een ander EU land is het in de regel van belang dat je voor dat land sowieso een eigen BTW-nummer dient aan te vragen en daar ook aangifte moet doen. Dit heeft wel geheel andere gevolgen voor jouw administratie. Neem contact met ons op om specifieke zaken, die niet zijn omschreven in bovenstaand, verder met elkaar te bespreken. 

Verzonden nieuwsbrieven

Aanmelden

Bereikbaarheid

Jouw vraag

Maandag – Vrijdag

van 10:00 – 12:00 … gereserveerd voor individueel gemaakte belafspraken
van 15:00 – 17:00 … spreekuur dus je kunt ons in deze tijden gewoon bellen

Zaterdag en Zondag

Misschien … stuur een mail en indien mogelijk plannen we een belafspraak

Adres

Nistelrodeseweg 9A
5406 PT  UDEN (NB)

office@erayaa.nl
085-3036798

 

 

 

 

 

 

You have Successfully Subscribed!